Hakkımızda

/Hakkımızda
Hakkımızda 2017-11-08T15:34:03+00:00

Zenta Mühendislik olarak biz mü?terilerimizin iklimlendirme ve tesisat ihtiyaçlar?na çözüm bulmalar?na yard?mc? olurken yap? ya en uygun sistemleri uygulamay? hedefleriz. Üretici ve ithalatç? firmalar?n sat?? sonras? departmanlar?nda uzmanla?m?? kadrosu ile kaliteden ödün vermeden VRF Klima sistemleri, Havaland?rma, Yang?n Tesisat?, S?hhi Tesisat, Otomasyon sistemleri konusunda Mekanik tesisat mühendisli?inin tüm çözümlerini kullanarak yönetmeliklere uygun, uluslararas? standartlar ve teknolojik geli?meleri takip ederek, yüksek kalite ve verimlilikte hizmet vermektedir.

Fabrika, bina toplu konut, hastane, Otel, okul, i? merkezi, al??veri? merkezi gibi birçok yap? için anahtar teslim projelendirme ve uygulamalar? yerinde ke?if ile veya mimari proje üzerinde çal??arak yat?r?m ve i?letme maliyetlerine göre en uygun sistemlerin seçimi yap?larak proje üzerine çizimi ve uygulamalar? yap?lmaktad?r.

Sat?? ve uygulamalar?n? yapt???m?z sistemlerin sonras?nda da konusunda uzman ekibimizle takibini yaparak sistemlerin süreklili?ini garanti alt?na alarak mü?terilerimize hizmetimizi sürdürmekteyiz.

 J.R. Sweezy Jersey Lamarr Houston Authentic Jersey