Clark Harris Jersey  JamesBondFM Hitachi VRF Klima Sistemi Teknolojisi ile Maximum Enerji Verimliliği
Anasayfa 2018-10-24T14:17:33+00:00

60

px” margin_bottom=”0″ animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” last=”no”]

Hitachi VRF Klima Sistemleri

Hitachi VRF Klima Sistemleri üstün malzeme kalitesi ve yenilikçi teknolojisi ile yaşam alanlarınızın iklimlendirmesinde üst düzey performans sağlar. Mul-split VRF klima sistemleri içerisinde Hitachi SET-FREE modeli hafif ve kompakt tasarımı ile alandan tasarruf sağlar.

[fusion_imageframe image_id=”1

[fusion_imageframe image_id=”15

Yüksek
Performans

Hitachi VRF, iklimlendirme uygulamalar?n?zda geleneksel HVAC sistemlerine k?yasla ortalama %39’a kadar enerji tasarrufu sa?lar. APF, EER ve COP’da daha yu?ksek verimlilik oran?na sahiptir. Daha du?s?u?k CO2 emisyonlar? ile Daha du?s?u?k gu?c? tu?ketimi sunar.

Esnek
Tasar?m Çözümü

Hitachi VRF üstün tasar?m esnekli?i sayesinde minimum hacimdeki alanlar?n?z için maximum kapasite aral?g?? sunar. Hitachi VRF, di?er markalara göre daha iyi boru tesisat? s?n?r?, genis?letilmis? harici statik bas?nc? ve en genis? çok portlu KN-Kutusu yelpazesine sahiptir.

62

” style_type=”none” stylecolor=”” hover_type=”none” bordersize=”” bordercolor=”” borderradius=”” align=”left” lightbox=”no” gallery_id=”” lightbox_image=”” alt=”” link=”” linktarget=”_self” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=””]http://www.vrfhitachi.com/wp-content/uploads/2016/10/easy.png[/fusion_imageframe]

Kolay
Kurulum

Hitachi VRF hafif ve modu?ler yap?s? sayesinde kurulum maliyetleriniz için optimum çözümler sa?lar. Hitachi VRF ürünleri Ortalama %16 daha hafiftir. Asanso?rle tas??ma ic?in uygundur. Vinc?le daha kolay kald?r?labilir yeni ambalaj tasar?m?na sahiptir.

Konfor

Hitachi VRF, Her bir bo?lgeye dog?ru miktarda ?s?tma veya sog?utma sag?lama rahatl?g?? sunar. Sessiz c?al?s?ma özelli?ine sahiptir. Buz c?o?zme özelli?i gelis?tirilmis?tir. Hitachi VRF ak?ll? kompreso?r kontrolu? sayesinde ic? ortam s?cakl?g??n? daha sabit tutarak enerji verimlili?ini artt?r?r.

100

px” padding_right=”” padding_bottom=”100px” padding_left=””]

Hitachi VRF Avantajlar?ndan Fayfalan?n

Hitachi VRF Klima, ya?am alanlar?n?z?n so?utma / ?s?tma ihtiyac?n? sa?lamak için in?a edilen bir d?? ünite ile, gaz ak?? da??t?m ürünleri yard?m?yla iç ünite klima sistemlerini yönetimini sa?layan iklimlendirme sistemidir. Hitachi VRF Klima Sistemleri orta ve büyük ölçekli ticari binalarda yüksek enerji verimlili?i sa?lar. Hitachi VRF hakk?nda destek hatt?m?zdan ayr?nt?l? bilgi alabilirsiniz.

Hitachi VRF Avantajlar?ndan Fayfalan?n

Hitachi VRF Klima, ya?am alanlar?n?z?n so?utma / ?s?tma ihtiyac?n? sa?lamak için in?a edilen bir d?? ünite ile, gaz ak?? da??t?m ürünleri yard?m?yla iç ünite klima sistemlerini yönetimini sa?layan iklimlendirme sistemidir. Hitachi VRF Klima Sistemleri orta ve büyük ölçekli ticari binalarda yüksek enerji verimlili?i sa?lar. Hitachi VRF hakk?nda destek hatt?m?zdan ayr?nt?l? bilgi alabilirsiniz.

Hitachi VRF Avantajlar?ndan Fayfalan?n

Hitachi VRF Klima, ya?am alanlar?n?z?n so?utma / ?s?tma ihtiyac?n? sa?lamak için in?a edilen bir d?? ünite ile, gaz ak?? da??t?m ürünleri yard?m?yla iç ünite klima sistemlerini yönetimini sa?layan iklimlendirme sistemidir. Hitachi VRF Klima Sistemleri orta ve büyük ölçekli ticari binalarda yüksek enerji verimlili?i sa?lar. Hitachi VRF hakk?nda destek hatt?m?zdan ayr?nt?l? bilgi alabilirsiniz.

45

px” padding_right=”” padding_bottom=”30px” padding_left=””]

Hitachi VRF Ürünler

Hitachi VRF Dönü?lü çal??ma özelli?i ile K?smi Yu?klu? c?oklu u?nite uygulamalar?nda d?s? u?niteler do?nu?s?u?mlu? olarak c?al?s??r, be c?al?s?ma saatleri es?it olarak paylas??l?r. Böylece verimlilig?i optimize ederek kullan?m Oömru?nu? uzat?r ve gu?venilirlig?i art?r?r. Yedek c?al?s?ma fonksiyonu sayesinde kalan birimler c?al?s?maya devam ederken, bir d?s? u?nitenin bak?m ic?in devre d?s?? b?rak?lmas?na olanak sag?lar. Böylece sistem aksama su?relerini o?nleyerek binada yas?ayanlar?n konfor seviyesini korur. Gu?ru?ltu? azaltma tercih modu ile kullan?c?lar ses seviyesini “as?mamas?” ic?in u?c? ayar aras?ndan sec?im yapmas?n? sag?lar. Son derece sessiz çal???r (ic? u?niteler ic?in 24,5 – 28 dB). D?s? u?nitelerin binan?n yan?na veya gu?ru?ltu? k?s?tlamalar? bulunan yerlere yerles?tirildig?i durumlarda idealdir.

Hitachi VRF Ürünler

Hitachi VRF Dönü?lü çal??ma özelli?i ile K?smi Yu?klu? c?oklu u?nite uygulamalar?nda d?s? u?niteler do?nu?s?u?mlu? olarak c?al?s??r, be c?al?s?ma saatleri es?it olarak paylas??l?r. Böylece verimlilig?i optimize ederek kullan?m Oömru?nu? uzat?r ve gu?venilirlig?i art?r?r. Yedek c?al?s?ma fonksiyonu sayesinde kalan birimler c?al?s?maya devam ederken, bir d?s? u?nitenin bak?m ic?in devre d?s?? b?rak?lmas?na olanak sag?lar. Böylece sistem aksama su?relerini o?nleyerek binada yas?ayanlar?n konfor seviyesini korur. Gu?ru?ltu? azaltma tercih modu ile kullan?c?lar ses seviyesini “as?mamas?” ic?in u?c? ayar aras?ndan sec?im yapmas?n? sag?lar. Son derece sessiz çal???r (ic? u?niteler ic?in 24,5 – 28 dB). D?s? u?nitelerin binan?n yan?na veya gu?ru?ltu? k?s?tlamalar? bulunan yerlere yerles?tirildig?i durumlarda idealdir.

Hitachi VRF Ürünler

Hitachi VRF Dönü?lü çal??ma özelli?i ile K?smi Yu?klu? c?oklu u?nite uygulamalar?nda d?s? u?niteler do?nu?s?u?mlu? olarak c?al?s??r, be c?al?s?ma saatleri es?it olarak paylas??l?r. Böylece verimlilig?i optimize ederek kullan?m Oömru?nu? uzat?r ve gu?venilirlig?i art?r?r. Yedek c?al?s?ma fonksiyonu sayesinde kalan birimler c?al?s?maya devam ederken, bir d?s? u?nitenin bak?m ic?in devre d?s?? b?rak?lmas?na olanak sag?lar. Böylece sistem aksama su?relerini o?nleyerek binada yas?ayanlar?n konfor seviyesini korur. Gu?ru?ltu? azaltma tercih modu ile kullan?c?lar ses seviyesini “as?mamas?” ic?in u?c? ayar aras?ndan sec?im yapmas?n? sag?lar. Son derece sessiz çal???r (ic? u?niteler ic?in 24,5 – 28 dB). D?s? u?nitelerin binan?n yan?na veya gu?ru?ltu? k?s?tlamalar? bulunan yerlere yerles?tirildig?i durumlarda idealdir.

58

4″ style_type=”none” stylecolor=”” hover_type=”none” bordersize=”” bordercolor=”” borderradius=”” align=”center” lightbox=”no” gallery_id=”” lightbox_image=”” alt=”” link=”” linktarget=”_self” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=””]http://www.vrfhitachi.com/wp-content/uploads/2016/10/ic-unite.png[/fusion_imageframe]

Hitachi VRF ?ç Üniteler

Hitachi VRF ?ç Üniteler kompakt ve hafif tasar?m? sayesinde ag??r ekipmana ihtiyac? duymadan kolayca tas??nabilir. -20 °C ile 48 °C aras?nda so?utma / ?s?tma imkan? sunarak tüm ic? mekan gereksinimlerinizi kars??lar.

Hitachi VRF ?ç Üniteler

Hitachi Vrf D?? Üniteler

Hitachi VRF D?? Üniteler geleneksel sistemlere göre daha az kapal? alan gerektirir. Tas??ma kolayl?g??, montaj s?ras?nda zaman/maliyet tasarrufu sag?layarak montaj su?resini ve maliyetini du?s?u?ru?r.

Hitachi VRF D?? Üniteler

VRF Kontrol Sistemleri

Hitachi VRF Kontrol Sistemleri bir kontrol noktas?ndan birden c?ok ic? ve d?s? u?niteyi kontrol eder. C?es?itli merkezi kontrol sec?eneklerini bag?lamak ic?in c?ok yo?nlu?lu?k katarak I?c? mekan konforunu en u?st du?zeye c??kar?r.

Hitachi Kontrol Sistemleri

 Trevor Rosenthal Authentic Jersey Jake Butt Jersey